Stichting Gansoord Is een particulier vermogensfonds dat  op 24-10-2006 is opgericht door de heer C.J.N. Mulder. Na een carrière in de internationale bankwereld  is zijn interesse in maatschappelijk ondernemen en het belang van de ontwikkeling van mensen en hun talenten een steeds belangrijker rol gaan spelen in zijn dagelijks werk.

Ter nagedachtenis aan zijn grootvader, die op dit gebied een voorbeeldfunctie heeft vervuld, is  Stichting Gansoord opgericht. Fondsen van de Stichting zijn afkomstig uit de nalatenschap van de oprichter.

Stichting Gansoord Is een particulier vermogensfonds dat op 24-10-2006 is opgericht door de heer C.J.N. Mulder. Na een carrière in de internationale bankwereld is zijn interesse in maatschappelijk ondernemen en het belang van de ontwikkeling van mensen en hun talenten een steeds belangrijker rol gaan spelen in zijn dagelijks werk.

Ter nagedachtenis aan zijn grootvader, die op dit gebied een voorbeeldfunctie heeft vervuld, is Stichting Gansoord opgericht.  Fondsen van de Stichting zijn afkomstig uit de nalatenschap van de oprichter.