Onderzoek naar de vioolbouw vanaf de Gouden Eeuw

Het is inmiddels alweer zes jaar geleden dat Stichting Gansoord een bijdrage heeft geschonken om het onderzoek te starten naar de vioolbouw vanaf de Gouden Eeuw. Deze steun heeft, zoals Hubert de Launay aangeeft de Hendrik Jacobs Foundation, enorm geholpen.

Dankzij de financiële steun in 2016 van Stichting Gansoord en het Prins Bernhard Cultuurfonds is een fantastische vertrekpunt ontstaan! Beide schenkingen hebben er voor gezorgd dat er zowel in het archief – als instrumenten onderzoek veel helderheid is gekomen. Het heeft echt voor de solide basis gezorgd waarop de Hendrik Jacobs Foundation nu voort kan borduren. Inmiddels is een sterk team geformeerd van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds en het Rijksmuseum Amsterdam. In het RvA zitten o.a. Giovanni Di Stefano (Conservator Rijksmuseum) en Kees Koelmans (Hoofd strijkers Conservatorium Amsterdam) en enkele vooraanstaande vioolexperts uit zowel binnen- als buitenland. Ook hebben twee historici (Maarten Hell en Wim de Bell), die zich gaan verdiepen in het Stadsarchief van Amsterdam en Den Haag, zich toegevoegd. Daarnaast is Roberto Furnari betrokken, die het dendrochronologisch onderzoek gaat doen. Kortom het hele onderzoeksteam met actieve adviseurs staan klaar.
Vorig jaar is de fantastische uitgever Walburg Pers bereid gevonden twee boeken uit te geven. Zij zullen voor de distributie zorgen in binnen- en buitenland via de Amsterdam University Press.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *