Aankondiging bestuursvergadering

Mede dankzij uw aanvragen worden wij regelmatig geïnformeerd over bijzondere projecten en de daarmee samenhangende ambachten. Uw aanvragen worden doorgaans tijdens onze bestuursvergaderingen beoordeeld, waarna u van ons een terugkoppeling ontvangt. De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 2 september 2024. De uiterste aanleverdatum van uw aanvraag ter bespreking tijdens deze vergadering is zondag 18 augustus 2024.

Belangrijk

Vanwege de overweldigende hoeveelheid aanvragen zijn wij zeer terughoudend zijn in het verstrekken van fondsen voor draaiend (molens), religieus (kerken en kerkorgels) en varend erfgoed. Het indienen van een aanvraag daarvoor is derhalve weinig zinvol. Indien u van mening bent dat het belang van uw project veel verder reikt dan alleen de regio waarbinnen uw project zich bevindt en/of de cultuurhistorische waarde het gemiddelde ver overschrijdt, kunt u ons in een korte mail een en ander nader toelichten en hoort u vervolgens van ons of het zinvol is om een aanvraag in te dienen. Wij financieren geen projecten op het gebied van immaterieel erfgoed.