Over Stichting Gansoord

Stichting Gansoord is een particuliere stichting, gevestigd te Amsterdam, die op 1 januari 2007 is opgericht door de heer Cees Mulder. Na een carrière in de internationale bankwereld  is zijn interesse in maatschappelijk ondernemen en het belang van de ontwikkeling van mensen en hun talenten een steeds belangrijker rol gaan spelen in zijn dagelijks leven.

Ter nagedachtenis aan zijn grootvader, die op dit gebied een voorbeeldfunctie heeft vervuld, is de Stichting Gansoord opgericht.

Stichting Gansoord is een vermogensfonds. De fondsen worden ter beschikking gesteld door de oprichter en er vinden geen activiteiten plaats in de vorm van fondsenwerving.