Contact

Algemene gegevens

Inschrijvingsnumer KvK Amsterdam:  34258713
RSIN nr.: 8172.24.270
Stichting Gansoord is een vermogensfonds en  heeft de ANBI status.

Op verzoek kan inzage in de jaarstukken plaatsvinden.

Contact

Voor informatie kunt U per e-mail contact opnemen met de secretaris van onze stichting via info@gansoord.nl.

Postadres:
Stichting Gansoord
Esplanade de Meer 169
1098 WJ Amsterdam