Doelstelling

Doel van de Stichting Gansoord is het bevorderen van de instandhouding van Nederlands cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. De stichting beoogt dit doel te bereiken door ondersteuning te geven aan:

  • duurzame projecten ter behoud en restauratie van natuur- en cultuurhistorisch erfgoed.
  • projecten die zich richten op de overdracht en ontwikkeling van ambachtelijke vaardigheden en daarmee het behoud van vakmanschap bewerkstelligen.