Doelstelling

Doel van de stichting is enerzijds bijdragen aan de instandhouding van Nederlands cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. De stichting beoogt dit doel na te streven door restauratieprojecten financieel te ondersteunen op specifieke onderdelen.

Anderzijds beoogt de stichting de interesse van nieuwe generaties voor dit erfgoed te bevorderen met als filosofie dat zich binnen deze nieuwe generaties ‘de toekomstige hoeders van ons erfgoed’ bevinden.

Als uitvloeisel van deze laatste doelstelling richt de stichting zich in het bijzonder op projecten die jonge en toekomstige vaklieden betrekken bij restauraties en/of op specifieke opleidingstrajecten voor vaklieden in de diverse specialisaties binnen de erfgoed restauratie.