Donatie trap

Villa Hartenstein is een villa met een lange voorgeschiedenis. Het begon in 1728 als herberg en was in september 1944 het hoofdkwartier van de Britse luchtlandingstroepen onder leiding van generaal-majoor Roy E. Urquhart. Voor het eerst werd gesproken over Villa Hartenstein als herberg ‘Het Rode Hert’ in 1728. In 1779 kocht advocaat J. van der Sluys de herberg en de naaste omgeving. Hij liet ‘Het Rode Hert’ afbreken en bouwde een herenhuis met bijgebouwen op de plek waar nu restaurant Hartenstein staat.  Tegenwoordig is het Airborne Museum is gevestigd in Villa Hartenstein.

Met de restauratie van Hartenstein wordt de allure en de rijke geschiedenis van de buitenplaats in ere hersteld. Authentieke details van vroeger worden teruggebracht. Als gevolg van de zware gevechten in 1944 zijn die namelijk deels verwoest. Een uitgebreid historisch onderzoek is voorafgegaan aan de restauratie. Straks kun je in de Villa het verhaal van de Slag om Arnhem én de geschiedenis van buitenplaats Hartenstein bekijken. Met de restauratie worden authentieke details teruggebracht, maar wordt ook noodzakelijk onderhoud verricht.

Stichting Gansoord heeft een financiele ondersteuning gegeven voor het restaureren van de trap in de Villa.