Procedure

Het bestuur komt 2 à 3 maal per jaar bijeen op nader op deze site te vermelden data.

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken verdient het aanbeveling om bij twijfel omtrent het in aanmerking komen voor ondersteuning eerst een oriënterende mail met een korte omschrijving van het project te versturen

Aanvragen dienen bij voorkeur per e-mail te worden ingezonden voorzien van de volgende informatie:

 • algemene gegevens: NAW gegevens en hoedanigheid van de aanvrager
 • contactpersoon + contactgegevens
 • indien van toepassing inschrijving KvK, jaarverslag, ANBI-status
 • omschrijving van het te steunen project, projectorganisatie etc en waar/wanneer/door wie het project zal worden gerealiseerd
 • beeld- en fotomateriaal
 • begroting, offertes voor de uit te voeren werkzaamheden
 • financieel dekkingsplan
 • vermelding van alle overige subsidiënten en de aangevraagde/toegezegde bedragen

Na ontvangst van uw aanvraag:

 • ontvangt u direct een afwijzing indien het project ons inziens niet voor honorering in aanmerking komt.
  Wij proberen een eventuele afwijzing altijd zo goed mogelijk toe te lichten.
  Wij behouden ons echter het recht voor om aanvragen om ons moverende redenen zonder nadere expliciete toelichting af te wijzen.
 • Ontvangt u eventueel aanvullende vragen, verzoek om aanvullende informatie en/of verzoek om telefonisch contact of bezoek ter plaatse.
 • Wordt uw aanvraag in de eerstvolgende vergadering aan het bestuur voorgelegd.