Procedure

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient U eerst een vooraanvraag in te dienen en een reactie af te wachten. Afhankelijk van de vergadercyclus van Stichting Gansoord kan een reactie enige dagen tot enige weken op zich laten wachten. Na een positieve reactie kunt u een complete aanvraag per e-mail indienen.

Het bestuur komt twee tot drie maal per jaar bijeen. Over besluiten van het bestuur kan niet gediscussieerd worden. Het bestuur behoudt zich het recht voor een aanvraag zonder opgaaf van reden af te wijzen.