Selectiecriteria

Bij de selectie hanteert Stichting Gansoord de volgende criteria:

  • Projecten dienen zowel qua inhoud als qua doelgroep te vallen binnen de doelstellingen van de stichting.
  • Levensvatbaarheid van een project mag niet alleen afhankelijk zijn van de gaven van de stichting. In  principe dient het project  op eigen kracht/middelen te kunnen drijven en voorziet de stichting in een financiering op specifieke onderdelen.
  • De te steunen projecten mogen geen politieke of religieuze doelstelling hebben.