Selectiecriteria

Bij de selectie hanteert Stichting Gansoord de volgende criteria:

  • Projecten dienen zowel qua inhoud als qua doelgroep te vallen binnen de doelstellingen van de stichting.
  • Levensvatbaarheid van een project mag niet alleen afhankelijk zijn van de gaven van de stichting. In  principe dient het project  op eigen kracht/middelen te kunnen drijven en voorziet de stichting in een financiering op specifieke onderdelen.
  • De te steunen projecten mogen geen politieke of religieuze doelstelling hebben.

Buiten de doelstelling van onze stichting vallen aanvragen met betrekking tot:

  • publicaties, zowel analoog als digitaal
  • projecten en fondsen voor organisatie van tentoonstellingen
  • restauratie van kerkelijk erfgoed
  • immaterieel erfgoed (bijvoorbeeld Sinterklaasvieringen)