Selectiecriteria

Bij de selectie hanteert Stichting Gansoord de volgende criteria:

  • Projecten dienen zowel qua inhoud als qua doelgroep te vallen binnen de doelstellingen van de stichting en dienen publiekelijk toegankelijk te zijn c.q. een maatschappelijk doel na te streven.
  • Levensvatbaarheid van een project mag niet (alleen) afhankelijk zijn van de gaven van de stichting. In principe dient het project op eigen kracht/middelen te kunnen drijven en voorziet de stichting in een financiering op specifieke onderdelen.
  • De te steunen projecten mogen geen politieke of religieuze doelstelling hebben.
  • Bijdragen zijn in beginsel eenmalig.
  • Het te ondersteunen project dient een afgerond en beeldbepalend geheel te zijn, eventueel binnen het verband van een groter project.
  • De Stichting stelt geen fondsen ter beschikking aan particulieren.
  • Wij financieren geen projecten op het gebied van immaterieel erfgoed.