Jaarrekening

Jaarrekening 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na verwerking van de winst)

31 december 2021 31 december 2020
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen € 31.848 € 47.441
€ 31.848 € 47.441
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 31.618 € 47.211
Kortlopende schulden € 230 € 230
€ 31.848 € 47.441

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2021 31 december 2020
1. Liquide middelen
Rabobank rekening courant € 1.848 € 2.436
Rabobank spaarrekening € 30.000 € 45.005
€ 31.848 € 47.441
2. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 31.681 € 27.211
2021 2020
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari € 47.211 € 75.848
Winstbestemming boekjaar - € 15.593 - € 28.637
Stand per 31 december € 31.618 € 47.211
3. Kortlopende schulden
Overlopende passiva € 230 € 230
Overlopende passiva
Accountantskosten € 230 € 230

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen

Per balansdatum zijn geen bijdragen toegezegd.

Jaarrekening 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na verwerking van de winst)

31 december 2020 31 december 2019
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen € 47.441 € 76.078
€ 47.441 € 76.078
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 47.211 € 75.848
Kortlopende schulden € 230 € 303
€ 47.441 € 76.078

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2020 31 december 2019
1. Liquide middelen
Rabobank rekening courant € 2.436 € 26.070
Rabobank spaarrekening € 45.005 € 50.008
€ 47.441 € 76.078
2. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 27.211 € 75.848
2020 2019
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari € 75.848 € 57.888
Winstbestemming boekjaar - € 28.637 € 17.960
Stand per 31 december € 47.211 € 75.848
3. Kortlopende schulden
Overlopende passiva € 230 € 531
Overlopende passiva
Accountantskosten € 230 € 531

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen

Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:

 • Maritiem museum Rotterdam: € 12.000
 • Artis Groote museum: € 15.000
 • 2x prijs Ribo (2020/2021): € 5.000

Jaarrekening 2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na verwerking van de winst)

31 december 2019 31 december 2018
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen € 76.078 € 58.419
€ 76.078 € 58.419
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 75.848 € 57.888
Kortlopende schulden € 230 € 303
€ 76.078 € 56.419

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2019 31 december 2018
1. Liquide middelen
Rabobank rekening courant € 26.070 € 38.413
Rabobank spaarrekening € 50.008 € 20.006
€ 76.078 € 58.419
2. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 75.848 € 57.888
2019 2018
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari € 57.888 € 33.194
Winstbestemming boekjaar € 17.960 € 24.694
Stand per 31 december € 75.848 € 57.888
3. Kortlopende schulden
Overlopende passiva € 230 € 531
Overlopende passiva
Accountantskosten € 230 € 531

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen

Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:

 • St. Meesteropleiding Coupeurs: € 10.000
 • St. Wereldhart/Huis met de hoofden: € 15.500
 • Maritiem museum Rotterdam: € 12.000
 • Artis Groote museum: € 15.000

Jaarrekening 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na verwerking van de winst)

31 december 2018 31 december 2017
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen € 58.419 € 33.497
€ 58.419 € 33.497
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 57.888 € 33.194
Kortlopende schulden € 303 € 303
€ 56.419 € 33.497

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2018 31 december 2017
1. Liquide middelen
Rabobank rekening courant € 38.413 € 13.497
Rabobank spaarrekening € 20.006 € 20.000
€ 58.419 € 33.497
2. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 57.888 € 33.194
2018 2017
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari € 33.194 € 34.839
Winstbestemming boekjaar € 24.694 € -1.645
Stand per 31 december € 57.888 € 33.194
31-12-2018 31-12-2017
3. Kortlopende schulden
Overlopende passiva € 531 € 303
Overlopende passiva
Accountantskosten € 531 € 303

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen

Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:

 • Stichting Wereldhart: € 15.500
 • Artis, Groote Museum: € 15.000
 • Airborne Museum/Villa Hartenstein: € 2.935
 • lnstrumentenbus Leerorkest: € 6.500
 • Maritiem museum Rotterdam: € 12.000

Jaarrekening 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking van het verlies)

31 december 2017 31 december 2016
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen € 33.497 € 35.142
€ 33.497 € 35.142
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 33.194 € 34.839
Kortlopende schulden € 303 € 303
€ 33.497 € 35.142

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2017 31 december 2016
1. Liquide middelen
Rabobank rekening courant € 13.497 € 5.142
Rabobank spaarrekening € 20.000 € 30.000
€ 33.497 € 35.142
2. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 33.194 € 34.839
2017 2016
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari € 34.839 € 48.744
Winstbestemming boekjaar € -1.645 € -13.905
Stand per 31 december € 33.194 € 34.839
31-12-2017 31-12-2016
3. Kortlopende schulden
Overlopende passiva € 303 € 303
Overlopende passiva
Accountantskosten € 303 € 303

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen

Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:

 • Kruisweg Staties, Delft: € 8.375
 • Gansoordprijs: € 2.500
 • Artis, Groote Museum: € 15.000
 • Stichting Wereldhart: € 15.500
 • Hortus, Leiden: € 2.000

Jaarrekening 2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na verwerking van het verlies)

31 december 2016 31 december 2015
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen € 35.142 € 49.047
€ 35.142 € 49.047
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 34.839 € 48.744
Kortlopende schulden € 303 € 303
€ 35.142 € 49.047

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2016 31 december 2015
1. Liquide middelen
Rabobank rekening courant € 5.142 € 194
Rabobank spaarrekening € 30.000 € 40.000
Triodos Bank rekening-courant - € 8.853
€ 35.142 € 49.047
2. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 34.839 € 48.744
2016 2015
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari € 48.744 € 82.856
Winstbestemming boekjaar € -13.905 € -34.112
Stand per 31 december € 34.839 € 48.744
31-12-2016 31-12-2015
3. Kortlopende schulden
Overlopende passiva € 303 € 303
Overlopende passiva
Accountantskosten € 303 € 303

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen

Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:

 • Kruisweg Staties, Delft: € 8.330
 • Gansoordprijs: € 2.500
 • Stadsherstel, Rotterdam: € 8.400
 • Stichting Wereldhart: € 15.000

Jaarrekening 2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na verwerking van het verlies)

31 december 2015 31 december 2014
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen - € 5.000
Liquide middelen € 35.142 € 49.047
€ 49.047 € 105.964
€ 49.047 € 105.964
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 48.744 € 82.856
Kortlopende schulden € 303 € 23.108
€ 49.047 € 105.964

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2015 31 december 2014
1. Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa - € 5.000
Overige vorderingen
Vordering C.J.N. Mulder - € 5.000
2. Liquide middelen
Rabobank rekening courant € 194 -
Rabobank spaarrekening € 40.000 € 100.000
Triodos Bank rekening-courant € 8.853 € 964
€ 49.047 € 100.964
3. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 48.744 € 82.856
2016 2015
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari € 82.856 € 111.389
Winstbestemming boekjaar € -34.112 € 28.533
Stand per 31 december € 48.744 € 82.856
31-12-2016 31-12-2015
4. Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten - € 352
Overlopende passiva € 303 € 22.756
€ 303 € 23.108
Schulden aan leveranciers en handelskredieten - € 352
Crediteuren - € 352
Overlopende passiva
Accountantskosten € 303 € 303
Gansoordprijs dit jaar - € 15.000
Gansoordprijs voorgaande jaren - € 7.453
Gansoordprijs voorgaande jaren € 303 € 22.756

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen

Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:

 • Vrienden van de Sloterkerk: € 800
 • HdK Bartolottihuis: € 6.000
 • Hubert Delaunay: € 10.000
 • Wilanda Sprey: € 3.048
 • Arjen Wierenga: € 10.000

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen
Gansoordprijs</6>
Er is een jaarlijkse uitreiking van de Gansoordprijs, een beurs van vooralsnog € 15.000 voor een veelbelovende vakman/vakvrouw op het gebied van restauratie van cultureel erfgoed.