Jaarrekening

Jaarrekening 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na verwerking van de winst)

31 december 2020 31 december 2019
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen € 47.441 € 76.078
€ 47.441 € 76.078
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 47.211 € 75.848
Kortlopende schulden € 230 € 303
€ 47.441 € 76.078

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2020 31 december 2019
1. Liquide middelen
Rabobank rekening courant € 2.436 € 26.070
Rabobank spaarrekening € 45.005 € 50.008
€ 47.441 € 76.078
2. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 27.211 € 75.848
2020 2019
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari € 75.848 € 57.888
Winstbestemming boekjaar - € 28.637 € 17.960
Stand per 31 december € 47.211 € 75.848
3. Kortlopende schulden
Overlopende passiva € 230 € 531
Overlopende passiva
Accountantskosten € 230 € 531

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen

Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:

 • Maritiem museum Rotterdam: € 12.000
 • Artis Groote museum: € 15.000
 • 2x prijs Ribo (2020/2021): € 5.000

Jaarrekening 2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na verwerking van de winst)

31 december 2019 31 december 2018
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen € 76.078 € 58.419
€ 76.078 € 58.419
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 75.848 € 57.888
Kortlopende schulden € 230 € 303
€ 76.078 € 56.419

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2019 31 december 2018
1. Liquide middelen
Rabobank rekening courant € 26.070 € 38.413
Rabobank spaarrekening € 50.008 € 20.006
€ 76.078 € 58.419
2. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 75.848 € 57.888
2019 2018
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari € 57.888 € 33.194
Winstbestemming boekjaar € 17.960 € 24.694
Stand per 31 december € 75.848 € 57.888
3. Kortlopende schulden
Overlopende passiva € 230 € 531
Overlopende passiva
Accountantskosten € 230 € 531

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen

Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:

 • St. Meesteropleiding Coupeurs: € 10.000
 • St. Wereldhart/Huis met de hoofden: € 15.500
 • Maritiem museum Rotterdam: € 12.000
 • Artis Groote museum: € 15.000

Jaarrekening 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na verwerking van de winst)

31 december 2018 31 december 2017
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen € 58.419 € 33.497
€ 58.419 € 33.497
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 57.888 € 33.194
Kortlopende schulden € 303 € 303
€ 56.419 € 33.497

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2018 31 december 2017
1. Liquide middelen
Rabobank rekening courant € 38.413 € 13.497
Rabobank spaarrekening € 20.006 € 20.000
€ 58.419 € 33.497
2. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 57.888 € 33.194
2018 2017
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari € 33.194 € 34.839
Winstbestemming boekjaar € 24.694 € -1.645
Stand per 31 december € 57.888 € 33.194
31-12-2018 31-12-2017
3. Kortlopende schulden
Overlopende passiva € 531 € 303
Overlopende passiva
Accountantskosten € 531 € 303

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen

Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:

 • Stichting Wereldhart: € 15.500
 • Artis, Groote Museum: € 15.000
 • Airborne Museum/Villa Hartenstein: € 2.935
 • lnstrumentenbus Leerorkest: € 6.500
 • Maritiem museum Rotterdam: € 12.000

Jaarrekening 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking van het verlies)

31 december 2017 31 december 2016
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen € 33.497 € 35.142
€ 33.497 € 35.142
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 33.194 € 34.839
Kortlopende schulden € 303 € 303
€ 33.497 € 35.142

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2017 31 december 2016
1. Liquide middelen
Rabobank rekening courant € 13.497 € 5.142
Rabobank spaarrekening € 20.000 € 30.000
€ 33.497 € 35.142
2. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 33.194 € 34.839
2017 2016
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari € 34.839 € 48.744
Winstbestemming boekjaar € -1.645 € -13.905
Stand per 31 december € 33.194 € 34.839
31-12-2017 31-12-2016
3. Kortlopende schulden
Overlopende passiva € 303 € 303
Overlopende passiva
Accountantskosten € 303 € 303

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen

Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:

 • Kruisweg Staties, Delft: € 8.375
 • Gansoordprijs: € 2.500
 • Artis, Groote Museum: € 15.000
 • Stichting Wereldhart: € 15.500
 • Hortus, Leiden: € 2.000

Jaarrekening 2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na verwerking van het verlies)

31 december 2016 31 december 2015
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen € 35.142 € 49.047
€ 35.142 € 49.047
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 34.839 € 48.744
Kortlopende schulden € 303 € 303
€ 35.142 € 49.047

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2016 31 december 2015
1. Liquide middelen
Rabobank rekening courant € 5.142 € 194
Rabobank spaarrekening € 30.000 € 40.000
Triodos Bank rekening-courant - € 8.853
€ 35.142 € 49.047
2. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 34.839 € 48.744
2016 2015
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari € 48.744 € 82.856
Winstbestemming boekjaar € -13.905 € -34.112
Stand per 31 december € 34.839 € 48.744
31-12-2016 31-12-2015
3. Kortlopende schulden
Overlopende passiva € 303 € 303
Overlopende passiva
Accountantskosten € 303 € 303

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen

Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:

 • Kruisweg Staties, Delft: € 8.330
 • Gansoordprijs: € 2.500
 • Stadsherstel, Rotterdam: € 8.400
 • Stichting Wereldhart: € 15.000

Jaarrekening 2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na verwerking van het verlies)

31 december 2015 31 december 2014
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen - € 5.000
Liquide middelen € 35.142 € 49.047
€ 49.047 € 105.964
€ 49.047 € 105.964
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 48.744 € 82.856
Kortlopende schulden € 303 € 23.108
€ 49.047 € 105.964

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2015 31 december 2014
1. Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa - € 5.000
Overige vorderingen
Vordering C.J.N. Mulder - € 5.000
2. Liquide middelen
Rabobank rekening courant € 194 -
Rabobank spaarrekening € 40.000 € 100.000
Triodos Bank rekening-courant € 8.853 € 964
€ 49.047 € 100.964
3. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 48.744 € 82.856
2016 2015
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari € 82.856 € 111.389
Winstbestemming boekjaar € -34.112 € 28.533
Stand per 31 december € 48.744 € 82.856
31-12-2016 31-12-2015
4. Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten - € 352
Overlopende passiva € 303 € 22.756
€ 303 € 23.108
Schulden aan leveranciers en handelskredieten - € 352
Crediteuren - € 352
Overlopende passiva
Accountantskosten € 303 € 303
Gansoordprijs dit jaar - € 15.000
Gansoordprijs voorgaande jaren - € 7.453
Gansoordprijs voorgaande jaren € 303 € 22.756

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen

Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:

 • Vrienden van de Sloterkerk: € 800
 • HdK Bartolottihuis: € 6.000
 • Hubert Delaunay: € 10.000
 • Wilanda Sprey: € 3.048
 • Arjen Wierenga: € 10.000

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen
Gansoordprijs</6>
Er is een jaarlijkse uitreiking van de Gansoordprijs, een beurs van vooralsnog € 15.000 voor een veelbelovende vakman/vakvrouw op het gebied van restauratie van cultureel erfgoed.