Bestuur

Bestuursleden

dhr. Onno Baneke

voorzitter

Vacature

vice voorzitter

mw. S. van Zelm

secretaris / penningmeester

Beloningsbeleid

Het bestuur verricht geheel vrijwillig en onbezoldigd haar werkzaamheden voor de stichting.