Hervormd Burger Weeshuis (Delfshaven)

Het voormalig burgerweeshuis aan de Voorhaven in historisch Delfshaven is door Stadsherstel eind 2010 aangekocht in een slechte staat van onderhoud. Het rijksmonument bestaat uit een voormalig woonhuis uit 1762 aan de Voorhaven, en een zijvleugel die in 1924 haaks op het gebouw werd aangebouwd.

Het 2e deel is medio 2017 afgerond. Deze restauratie was gekoppeld aan definitieve herbestemming zodat het onderhoud van dit rijksmonument ook  voor de toekomst financieel  is geborgd. Met Stichting Voorhaven57 is tot een huurovereenstemming  gekomen om de ruimtes, voor diverse ondernemers in voornamelijk de creatieve sector, te verbeteren. Zie artikel geschreven door Stadsherstel.

Zowel André van Duin als Burgemeester Aboutaleb – waren bij de opening aanwezig. Het burgerweeshuis is de plek waar André van Duin (70) zijn eerste stappen als cabaretier zette. Zie artikel in het AD

Stichting Gansoord heeft een bijdrage geleverd aan het herstel van de plafond schilderingen.

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren