Huis met de hoofden

De grachtengordel is een van de tien UNESCO werelderfgoederen in Nederland. Het pand ‘Huis met de hoofden’, Keizersgracht 123, behoort tot de Top 100 van Nederlandse rijksmonumenten. Het huis is uniek ten opzichte van andere grachtenpanden in termen van de rijkversierde gevel, de breedte van het pand en het behoud van authentieke en originele interieuronderdelen. Het rijksmonument krijgt met de plannen van Stichting het Wereldhart een culturele herbestemming. De Ambassade van de Vrije Geest krijgt een vaste locatie in het pand. In de Ambassade van de Vrije Geest staat het tegendraadse en vrije denken centraal. Ieder die op zoek is naar verdieping en zingeving in het leven kan via de Ambassade van de Vrije Geest informatie en inspiratie vinden en delen.

Realisatie van een museale beleving

Aan de basis van de Ambassade van de Vrije Geest ligt de unieke collectie van de Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) van ruim 25.000 boeken, verzameld door de familie Ritman. Deze collectie ontsluit het hermetische gedachtegoed, dat gaat over het Westerse vrije denken. Om deze schat aan inspirerende beelden en verhalen én de rijke cultuurhistorie van het Huis met de Hoofden en Amsterdam in de zeventiende eeuw toegankelijk te maken voor een breder publiek realiseert de Stichting het Wereldhart een interactieve beleving voor bezoekers. Naast de realisatie van een museale beleving wordt er een prikkelend programma aan activiteiten georganiseerd en heeft het huis een bibliotheekfunctie.

Het museum ‘Huis met de Hoofden’ wordt in de tweede helft van 2018 geopend voor het publiek. Het gehele pand zal ingrijpend gerenoveerd gaan worden. Stichting Gansoord levert een bijdrage aan de restauratie van de wereldbol op de voorgevel, en de reconstructie van de schouw met sleutelstukken.

Gezicht op de Keizersgracht met Het huis met de Hoofden, Amsterdam, aquarel. Naar Cornelis Springer.

Restauratie voorgevel

De gehele voorgevel van het huis wordt gerestaureerd. Daarnaast wil de stichting het Wereldhart authentieke elementen op de voorgevel terugbrengen in de originele zeventiende-eeuwse staat. Op een aquarel naar Cornelis Springer van de gevel van het huis is te zien dat de stenen bol boven op de voorgevel een wereldbol was en was voorzien van een blauwe kleur met een gouden rand. Deze kleur willen we terugbrengen in overleg met kleurspecialisten.

Reconstructie schouw met sleutelstukken

Op dit moment bevindt zich in de Kleine Sael een niet-authentieke zandstenen schouw, die wordt verplaatst naar de schatkamer. Daarvoor in de plaats wordt een zeventiende-eeuwse schouw met stenen kariatiden, afkomstig uit een Amsterdams pand, geplaatst en geïntegreerd in de lambrisering. De Stichting heeft al een schouw op het oog ter aankoop. Onderzoek heeft aangetoond dat zich in het Huis met de Hoofden een dergelijke schouw heeft bevonden. Helaas is de originele schouw in het depot van het Stedelijk Museum zoekgeraakt. In de schouw worden tegels ingemetseld die aan de Stichting ter beschikking zijn gesteld. Het doel is om de allure van de Kleine Sael terug te geven als ‘regentenkamer’ van een rijke koopman.
De sleutelstukken die eveneens aan de Stichting ter beschikking zijn gesteld worden boven de schouw aangebracht.

Ga naar het Huis met de Hoofden voor meer informatie over dit unieke project.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren