Early Dutch Violin Society

De stichting Early Dutch Violin Research (EDVR) is opgericht om de kennis die bestaat over Nederlandse strijkinstrumenten, vooral violen en cello’s, gebouwd tussen 1650 en 1850 te verzamelen en uit te breiden. Dit doel kan alleen bereikt worden met behulp van vele deskundigen. EDVR streeft naar een samenwerkingsverbanden waarin alle betrokkenen een rol kunnen spelen.
Identificatie van die groep instrumenten is nog steeds een onzekere onderneming waardoor er over de wereld verspreid nog veel van deze instrumenten niet (juist) zijn toegewezen. Stichting Gansoord heeft toezegging gedaan voor ondersteuning voor onderzoek naar oude Nederlandse violen in de Gouden Eeuw.

Doelen van de stichting EDVR :

  • creëren van het aanspreekpunt voor kennis over instrumenten van Nederlandse vioolbouwers van 1650-1850 en hun makers
  • realiseren van continuïteit in het beschikbaar houden van ‘de kennis’
  • realiseren van een catalogus waarin opgenomen alle betrokken instrumenten
  • ontwikkelen van onderzoekstechnieken die tot identificatie moeten leiden
  • bestaande technieken verbeteren; mbv in andere disciplines ontwikkelde technieken
  • ontwikkelen van nieuwe technieken, zoeken naar karakteristieken van materialen en bouwproces
  • ultimo: realiseren van een standaard procedure waarmee identificatie van een strijkinstrument uit de gouden eeuw nagenoeg 100% is erkenning als nationaal belang verspreiden van verworven kennis via opleiding(en)