Werkbanken voor het Maritiem Museum

Het is de ambitie van het Maritiem Museum Rotterdam om een expertisecentrum te worden op het gebied van maritieme ontwikkelingen, wat betreft geschiedenis als ook hedendaagse ontwikkelingen zoals de offshore sector. Enerzijds betekent dit kennis vergaren door studie en onderzoek te doen, anderzijds betekent het deze kennis over te dragen in de programmering van onze tentoonstellingen en activiteiten aan uiteenlopende doelgroepen, van leerlingen tot families. Het Maritiem Museum ontwikkelt educatieve programma’s met en voor het onderwijs, van basis- tot academisch niveau, van een mastercollege tot een workshop smeden. In het nieuwe paviljoen schenkt Stichting Gansoord drie werkbanken in de werkplaats van het educatief centrum met als doel bij te dragen aan kennisoverdracht en educatie.