Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft

Jugenstil - Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft

Kerken bezitten waardevolle voorwerpen die soms honderden jaren oud zijn: Bijbels, kandelaars, schilderijen, altaar-ornamenten, avondmaalstellen, kelken en gewaden. Dit erfgoed is niet alleen van kunsthistorische betekenis, maar heeft ook grote waarde omdat het de identiteit en het geloof van de gebruikers door de eeuwen heen weerspiegelt.

Een van de doelstellingen van de SKED (Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft) is het het restaureren van Delfts kerkelijk erfgoed. Het kan gaan om kleine zaken zoals het vastzetten van de voet van een avondmaalskan, maar ook om een veelomvattend project zoals de restauratie van het torenuurwerk van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde, een slingeruurwerk uit de tijd van Constantijn Huygens. Voor het veilig opslaan van waardevol erfgoed, heeft de stichting veiligheidsrapporten laten opstellen van kerken in de stad. Om het publiek meer toegang tot het kerkelijk erfgoed te verlenen, heeft de stichting in 2013 in de Maria van Jessekerk een museaal beveiligde tentoonstellingsruimte gerealiseerd, waar erfgoed van Delftse kerken wordt geëxposeerd.

In 2017 heeft de SKED de opdracht gegeven tot de restauratie van acht jugendstil kruiswegstaties uit de gesloopte Sint Hippolytuskerk. Stichting Gansoord heeft een bijdrage geleverd aan deze restauratie.

Voor meer informatie ga naar de algemene folder 2017.